hi,欢迎来到转单宝!请登录免费注册

PC“网单管理”栏目下新增订单状态“待配送”状态

2018-04-25 11:06:49

尊敬的转单宝用户:
 
  为更好的管理网店订单,平台对“网单管理”栏目下订单的状态进行细分,将原“待签收”状态拆分为待配送”和“配送中”,以便网店商家更好的掌握订单状态和配送情况。
 
 目前PC端(电脑端)已对部分网店商家开放使用,即将上线;APP端和微信端将逐步测试并开放上线,会以平台公告告知,请知悉!


                                                             转单宝 运营部
                                                             2018年0425

新闻动态

新手指南
咨询建议
在线客服