hi,欢迎来到转单宝!请登录免费注册

转单宝20170820数据升级公告

2017-08-20 06:36:09

    转单宝技术部于2017年8月20日0点至6点对数据库进行了升级。解决了一些遗留的问题。清理了一些没有处理的订单数据。原来三方订单中有部分自处理的部分可能会因为无法识别状态而无法更新,请自行标记为自处理。然后再标记为签收。就可以了。不会对其它数据产生影响。此次升级将有助于发单方管理订单。新的网单管理已上线部分商家进行内测。完成后将免费公布使用。谢谢大家对转单宝的支持!


                                                                                            转单宝  技术部  2017.8.20

新闻动态

新手指南
咨询建议
在线客服